Webside: www.fasaimassage.dk
Webside ligger hos Netgiganten. Læs deres persondataforordning 

Privatlivspolitik for www.fasaimassage.dk:

Dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
fasaimassage.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kanokkhwan Nadi Morthorst
Telefonnr.: 60 12 66 99
Mail: fasaiwellness@gmail.com
Website: www.fasaimassage.dk

Behandling af personoplysninger:
Vi gemmer ingen personoplysninger på siden eller uden for siden.

Her indsamler vi oplysninger fra:
Vi indsamler ingen oplysninger.

Fasaimassage’s formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi indsamler ingen oplysninger.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:
Vi indsamler ingen oplysninger.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give
samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger:
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi indsamler ingen oplysninger..

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
– Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
– Retten til indsigt i egne personoplysninger
– Retten til berigtigelse
– Retten til sletning
– Retten til begrænsning af behandling
– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
– Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks.
Datatilsynet.

Cookies på hjemmesiden:
Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, indstiller vi en midlertidig cookie til at bestemme, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi også oprette flere cookies til at gemme dine loginoplysninger og dine valg af skærmvisning. Login cookies varer i to dage, og cookies med skærmindstillinger holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login fortsætte i to uger. Hvis du logger ud af din konto, fjernes login-cookies.

Indbygget indhold fra andre websteder:
Artikler på dette websted kan indeholde indbygget indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indbygget indhold fra andre websteder opfører sig nøjagtigt på samme måde som om besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder samler muligvis data om dig, bruger cookies, integrerer yderligere tredjepartssporing og overvåger din interaktion med det indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Revidering af privatlivs politikken:
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.